Information in English

Alla barn i centrum (ABC)

Södertälje kommun har i samverkan med Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta och elva samverkande kommuner och stadsdelar, forskare från Karolinska Institutet och PLUS, en metodutvecklingsenhet inom Stockholm stad, utvecklat och utvärderat programmet ABC.

ABC består av fyra gruppträffar för alla föräldrar som har barn i åldern 3–12 år. Teman för träffarna är ”Visa kärlek”, ”Vara med”, ”Visa vägen” och ”Välja strider”. Syftet med träffarna är att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. En viktig del i utvecklingen av föräldrastödsprogrammet är att ta tillvara föräldrars synpunkter och cirka 400 föräldrar från olika kommuner har varit delaktiga i arbetet. Under våren 2012 startade en randomiserad kontrollerad studie av ABC.

Värdefulla timmar
Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Träff 1
VISA KÄRLEK

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2
VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3
VISA VÄGEN

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4
VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Mer information finns på ABC:s webbplats

 

www.familjepeppen.se