Information in English

Älskade förbannade tonåring

För vem
”Älskade förbannade tonåring” riktar sig till alla föräldrar med barn mellan 13-17 år.

Syfte och förhållningssätt
”Älskade förbannade tonåring” har kommit till för att hjälpa tonårsföräldrar att hitta sätt att klara av svårigheterna, att bygga en positiv relation med sin tonåring och att hitta ett bra sätt att lotsa sitt barn in i vuxenlivet.

Många menar att de tidiga åren i livet är avgörande för ett barns utveckling, värderingar och beteende. Älskade förbannade tonåring menar att tonårsperioden är lika betydelsefull. Tonåringars hjärnor växer och utvecklas fortfarande och tonårstiden är en viktig grund för personlighetens utveckling och livet som ansvarstagande vuxen. Älskade förbannade tonåring har som utgångspunkt att föräldrarna spelar en viktig roll i sina tonåringars liv.

Hur går det till?
Studiecirklarna ”Älskade förbannade tonåring” utgår från boken med samma namn. Under fem träffar går man igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon, vill mest vara med sina vänner.

Föräldrarollen innebär dessutom oro för skolresultat, grupptryck och missbruk. Föräldrar ställs många gånger inför svåra prov.

I studiecirklarna får föräldrar en rad konkreta verktyg som visar hur man kan lotsa sin tonåring i olika situationer. De visar också på betydelsen av dina egna känslor, erfarenheter och behov. Om föräldrar förstår sina egna reaktioner i samspel med tonåringen kan de lättare hantera vardagens små och stora kriser.

De fem träffarna pågår i 2,5 timmar. De bygger på gruppdiskussioner under ledning av en cirkelledare. Sedan följer hemuppgifter med praktiska övningar.

Teman för träffarna är:

  • Grupptryck
  • Jag-budskap
  • Att hålla reda på sin tonåring
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Teoretisk utgångspunkt

Författarna till boken är Birgitta Kimber och Virginia Molgaard. Birgitta Kimber har sin hemvist på Karolinska institutet i Stockholm och Virginia Molgaard vid Iowa State University i USA. Författarna arbetar med forskning som rör risk- och skyddsfaktorer. Forskningen inom området handlar huvudsakligen om hur man minimerar riskfaktorer och främjar skyddande faktorer så att barn och ungdomar kan växa upp och välja en positiv och hälsosam livsstil.

Statens Folkhälsoinstitut skriver att de principer som de rekommenderade föräldrastödsprogrammen utgår ifrån redovisas både i Martin Forsters bok ”Fem gånger mer kärlek” och i Birgitta Kimbers och Virginia Molgaards bok ”Älskade, förbannade tonåring”.

Huvudman
Studieförbundet Vuxenskolan  www.sv.se

Var?
Föräldragrupper i Älskade förbannade tonåring startas kontinuerligt i Umeåregionen. Se kalendern på startsidan för aktuella gruppstarter.

www.familjepeppen.se