Information in English

Barnen i våra hjärtan

För vem?
Barnen i våra hjärtan är ett studiematerial för föräldrar med utländsk bakgrund.

Syfte och förhållningssätt
Syftet med studiematerialet Barnen i våra hjärtan är att stödja föräldrarollen, stärka barn och ungas identitet, samhörighet, bryta utanförskap och isolering, samt öka deras studiemotivation och möjligheter till vidareutbildning. Barn och unga behöver föräldrar och andra vuxna i sin omgivning som ska vägleda, trygga och stödja dem under hela uppväxten.

Barnen i våra hjärtan behandlar teman som barnuppfostran, våld, kriminalitet, skolans sexualundervisning, föräldrarnas roll och ansvar. Författaren av Barnen i våra hjärtan, Sonia Sherefay, menar att alla föräldrar vill sina barns bästa och att alla föräldrar älskar sina barn. Flyktingar och invandrare som är föräldrar har lämnat eller tvingats lämna sina hemländer och sökt sig hit för att de vill sina barns bästa och för att de vill trygga sina barns framtid. Sonia Sherefays utgångspunkt är att många av dessa föräldrar uppstår förändringar som kan leda till kulturella krockar och vardagliga problem. Många hinner inte förstå eller hänga med i dessa nya förändringar utan att begripa varför.

Hur går det till?
Barnen i våra hjärtan är ett förebyggande föräldrautbildning som består av nio teman. Materialet består av tre delar: en cirkelledardel med metodiska tips och förslag, en föräldrardel – korta texter och olika situationsbilder att dela ut bland föräldrarna som underlag för diskussioner och samtal samt avslutningsvis översättningar av några av texterna till arabiska, somaliska, persiska samt nord- och sydkurdiska. Familjestrukturen, barnuppfostran och vardagliga lagar som aga och socialtjänstlagen, barns rättigheter, svensk förskola och skola, demokrati, jämställdhet, frihet är några av de områden som tas upp i materialet.

Teoretisk utgångspunkt
Sonia Sherefay är folkhögskolelärare, författare och föreläsare, är uppvuxen i Egypten och bor sedan 1980 i Sverige. Sonia Sherefay har under många år varit ledare i flera studiecirklar för föräldrar med utländsk bakgrund i invandrartäta områden. Hennes utgångspunkt är att en tydlig föräldraroll är grunden till barns och ungdomars trygghet och banar väg för en god framtid.

Huvudman
Studiefrämjandet i samarbete med Rädda barnen, www.rb.se

Umeåregionen
Studiefrämjandet erbjuder i samarbete med Rädda Barnen programmet ”Barnen i Våra Hjärtan” i hela Umeåregionen inom ramen för projektet Familjepeppen. Målgrupp för satsningen är föräldrar med rötter i andra länder. Studiefrämjandet har goda kontakter inom  bl.a. SFI som byggts upp inom det tidigare projektet ”Vi i samhället” samt det pågående ”Gemensamt Framåt.” I första steget erbjuds eleverna inom SFI detta program.

Kontaktperson och samordnare i Studiefrämjandet är Inga Kjellgren, Studiefrämjandet Robertsfors, inga.kjellgren@studieframjandet.se, telefon 0934-14895.

www.familjepeppen.se