Information in English

Dialogforum 2011-11-30

DIALOGFORUM 30/11 2011
Forma det framtida föräldrastödet!

2010 erhöll Umeåregionen projektmedel från Folkhälsoinstitutet för att utveckla ett bra föräldrastöd inom regionen. Efter knappa två år bjöd vi in till ett välbesökt Dialogforum, med syfte att delge erfarenheter från projektet Familjepeppen. Deltagarna fick vara med och lyssna, och diskutera kring frågan om det framtida föräldrastödet.

 

  • Professor Bruno Hägglöf (Barn- och Ungdomspsykiatri) med sitt forskarlag vid Umeå Universitet presenterade resultat från forskning på föräldrastöd i Umeåregionen 2010-2011 tillsammans med representanter från kommun och landsting.
  • Teatern Unga Klara föreläste och framförde träffande scener om uppfostran och konflikter utifrån föreställningen ”Uppfostrarna och de ouppfostringsbara.” Se mer på www.ungaklara.se.

Denna dag vände sig till politiker, tjänstemän, personal inom landsting, skola, socialtjänst såsom föräldrastödssamordnare, alkohol- och drogsamordnare, familjecentralsamordnare, utvecklingsledare, processledare, representanter från studieförbund med flera.

KONTAKTPERSON: Kerstin Grundberg, projektsamordnare Familjepeppen, 090-16 16 37, 070-601 37 17, kerstin.grundberg@umea.se.

DOKUMENTATION ATT LADDA NED

www.familjepeppen.se