Information in English

Familjeverkstan

För vem?
Familjeverkstan har utvecklats för att nå alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Materialet riktar sig till alla föräldrar.

Syfte och förhållningssätt
Syftet med Familjeverkstan är att föräldrarna ska få reflektera över sitt eget beteende och pröva nya vägar. Familjeverkstan inriktar sig på positivt samspel mellan barn och föräldrar och det har i tidigare utvärderingar visat sig ge goda effekter. Att erbjuda föräldrar strukturerade föräldragrupper har dessutom visat sig kunna ge hälsovinster. Materialet bygger på svenska och utländska erfarenheter.

Hur går det till?
Familjeverkstan består av åtta korta filmer som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. De teman som filmerna behandlar är: umgänge, att behandla söner och döttrar jämställt, rutiner, positiv kommunikation, tjat och ansvar, belöningar, gränser och dubbla budskap. Varje film är tänkt att fungera som underlag för diskussion utan att ge färdiga svar. Svaren ska istället komma i gruppdiskussioner. Varje träff bygger på en av filmerna och följs av diskussioner samt praktiska övningar. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar. Smakprov på filmerna kan laddas ner från hemsidan www.forster.se/trailer.

Teoretisk utgångspunkt
Familjeverkstan utvecklades av Preventionscentrum i Stockholm som är en enhet inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm Stad. Enkla självlärande underlag har visat sig i tidigare forskning ge goda effekter. Familjeverkstan ges i studiecirkelform som med sin speciella pedagogik lämpar sig i sammanhanget. Effekten av Familjeverkstan är inte utvärderad ännu. Däremot bygger Familjeverkstan på samma psykologiska och pedagogiska principer som de program för föräldrar med barn i åldern 2–9 år som redan har utvärderats.

Huvudmän
ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Sensus.

Var?
Föräldragrupper i Familjeverkstan startas kontinuerligt i hela Umeåregionen. Se kalendern på startsidan för aktuella gruppstarter.

www.familjepeppen.se