Information in English

Föräldrars erfarenheter

Föräldrar är otroligt viktiga i ett barns liv och många föräldrar upplever att det är skönt att få möjlighet att ventilera sina tankar och känslor om föräldraansvaret.

De föräldrar som gått något av våra program har upplevt att föräldraträffarna varit givande och att programmen har stärkt deras föräldrakompetens. Här följer några citat från föräldrar som deltagit i föräldragrupper:

 

”Den utbildning jag haft mest nytta av i förhållande till nedlagd tid.”

”Fungerar lika bra i mötet med alla människor, inte bara barn.”

”Tänk vilken tid jag lagt ner på utbildning i min yrkesroll och så lite i min föräldraroll!”

”Har löst många problem hemma och sparat mycket tid och energi i vardagen.”

”Har gett mer harmoni och mindre ”skrikeri”!”

”Äntligen en utbildning till min viktigaste roll – förälder!!!”

”Jag fick en verktygslåda i vardagen!”

”Har dragit stor nytta av Cope även i mitt yrkesliv.”

 
Vi vill väldigt gärna höra dina erfarenheter av att delta i en föräldragrupp eller föreläsning!
Mejla oss dina citat, upplevelser och erfarenheter. Självklart får du vara anonym.

 

www.familjepeppen.se