Information in English

Familjepeppens slutkonferens 2013-11-19

Familjepeppen och FHI anordnade en heldagskonferens om föräldrastöd den 19 november 2013 på Scandic Plaza i Umeå. Projektteamet tackar alla som tog sig tid att komma och vi hoppas att ni är nöjda med innehållet under dagen!

Här kan ni ladda ned föreläsarnas bildspel (pdf):

Forskarnas gemensamma rapportPDF

Familjepeppen – från 2010 till nu PDF
Kerstin Grundberg, projektsamordnare, Familjepeppen

Regeringens satsning på föräldrastöd PDF
Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig för Maria Larsson, barn- och äldreminister
Johanna Ahnquist, tf enhetschef, Anja Romqvist, utredare, Statens folkhälsoinstitut

Föräldrastödsprogram på universell nivå  PDF
Håkan Stattin, professor, Örebro universitet

Föräldrastöd – är det värt pengarna? PDF
Inna Feldman, hälsoekonom, fil.dr, Uppsala universitet

Tvärvetenskaplig forskning om föräldrastöd i praktiken PDF
Bruno Hägglöf, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet

Kan föräldrastöd förbättra föräldrars hälsa, kompetens och barns beteende? PDF
Hans Löfgren, doktorand klinisk vetenskap, Umeå universitet

Att skolas till förälder och Finns det behov av riktat föräldrastöd till utlandsfödda PDF
Anders Lindström, lektor i socialt arbete, Umeå universitet

Ett föräldraskap grundat i barnkonventionen; Vad är en bra förälder egentligen …? PDF
Johanna Olsson, universitetsadjunkt, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Ulrika Widding, forskarassistent, pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Från tanke till handling – unga föräldrars beslut om deltagande i föräldrastödsgrupper. PDF
Jan Hjelte, forskningsledare, Umeå kommun
Peter Basun, forskningsassistent, Umeå kommun

Vägledande samspel (ICDP): Vad gynnar ett framgångsrikt införande? PDF
Anneli Ivarsson, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå

Material från Statens folkhälsoinstitut:

Magasin föräldrastöd nr 4 >>

Föräldrar spelar roll. Handbok i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete. >>

www.familjepeppen.se